Nyheter

Kjære venner!  

Nå er julen over og vi går mot lysere tider, og vi vet at når våren og sommeren kommer så vil lyset  vinne over mørket. Martinus forteller oss at alt går i kretsløp, fra de små kretsløp som dagen og natten, til sommeren og vinteren og til livet og døden. I to av disse kretsløpene forlater vi den fysiske verden og lever i Guds primære bevissthet, mens den fysiske verden er Guds sekundære bevissthet. Vi presenterer her vårens aktiviteter og håper at dere vil finne de tema som er valgt interessante.   


Søndag 25. februar
Seminar ved Bernt Hepsøe
Alt er tanker – hvorfor ikke tenke seg frisk? 

Søndag 18. mars
Seminar ved Lene Jeppesen  
Hvor er vi på vei?
Menneskehetens bevissthetsutvikling, samt menneskeheten og fremtiden.  

Søndag 22. april
Seminar ved Rune Ôstensson
Bevisstheten og det holografiske prinsippet
og forskning på nær døden opplevelser. 

I juni kommer selveste Mr. Cosmology, Ole Therkelsen,  
med en serie på hele tre ettermiddagsforedrag.
Mer informasjon om dette kommer!

Sørg for at du får åndelig inspirasjon fra Martinus institut hjem i egen postkasse 10 ganger i året!

Et abonnement på Kosmos støtter saken, og bladet er alltid fylt med en fin blanding av originale Martinus artikler, essays og betraktninger fra kosmologer med forskjellig ståsted.

 Siste del av Tryggvi Gudmundsson sitt seminar finner du her: