Seminar våren 2020

Kjære venner!

 

Vi har startet det nye året 2020 med et vær som skaper mørke og dystre opplevelser, og det ser ut til å dra ut i tid. Vil vi få oppleve lys igjen, eller skal det mørke og dystre vedvare og overta verden. Nei, vi vet jo at alt går i kretsløp og lyset vil overta vår verden, og gi oss den energien vi trenger for at vi igjen kan være et lys  for andre i vår verden. 


Søndag 23. februar  
   Seminar ved Olav Johanson

 

Ideal, vilje og evne.


Det gode jeg vil gjør jeg ikke, mens det onde jeg ikke vil, gjør jeg. Slik lyder et

klassisk sitat fra Bibelen. Hva er årsaken til at disse ord er en så treffende beskrivelse eller karakteristikk av det jordiske menneskets situasjon. Og kan vi gjøre noe for å endre på det?  Hvordan skulle det gå til i så fall, og hva kommer det til å resultere i?

Livsmotet    

Hvorfor mister menneskene gang på gang livsmotet? Er det fordi at livet ikke er som                 de tenker seg og ønsker seg? De tanker som aller mest underminerer livsmotet, er martyrtankene. Martyrtenkningen er en av menneskets verste fiender , fordi det er en livsløgn. Det finnes i virkeligheten ikke noe martyrium 

 

Fremmede og det ukjente.  

I vårt språk setter man ofte likhetstegn mellom «fremmede» og «fiende». Fordi i gamle tider var de fremmede også fiender, som man måtte beskytte seg mot. Men vår utvikling fra dyr til menneske innebær at mer og mer av det ukjente blir kjent, og innlemmes i vårt sympatifelt.

 

 

Søndag 22. mars         Seminar ved Bernt Hepsøe


Elektrisitet, tankekraft og livskraft

 

Søndag 19. april         Seminar ved Karin Jansson


Tidens tegn, fri vilje og samvittighet

 

 

Seminarene avholdes på Sølvsuper sykehjem fra kl 12 – 15

 

Pris kr. 300, som betales ved inngang.

Alle er hjertelig velkommen.

Sølvsuper Sykehjem, Vebjørn Tandbergs vei 18