Kjære venner! Obs! Obs!

 

Vi innbyr herved til den største kosmologiske opplevelse i forumets levetid. En opplevelse som alle de som har en følelse av at det finnes en verden utenfor den fysiske virkelighet, og gjerne vil vite hvordan det hele fungerer, bør få med seg. Virkeligheten er jo en verden av kjærlighet og logikk, forteller Martinus oss, og kjærligheten er verdensaltets grunntone.

 

Vi får besøk av Ole Therkelsen, som er en av de som har kjent Martinus lengst. Ole har holdt foredrag i en rekke land, som Tyskland, Frankrike, England, Russland etc., og selvfølgelig i de Nordiske land. Han er en av de mest rutinerte og kunnskapsrike foredragsholdere som finnes i det kosmologiske miljø, og skal holde en serie på hele fire foredrag om Martinus åndsvitenskap (kosmologi).

 

Foredragsholder Ole Therkelsen

 

Torsdag 31. mai     kl. 19 – 21.30           Martinus eventyrlige liv

Fredag   1. juni        kl. 19 – 21.30           Sunn mat og sunne tanker

Lørdag   2. juni       kl. 10 – 12.30           Reisen gjennom dødsriket

Søndag  3. juni       kl. 11 – 16.00           Parforhold, kjærlighet og seksualitet.

 

           

Martinus eventyrlige liv. 

Martinus ble født i den lille byen Sindal på Nordjylland i Danmark  i 1890. Etter barneårenes skolegang tjente han til sitt levebrød i forskjellige underordnede stillinger, inntil han i mars måned 1921 opplevde en dyptgående bevissthetsforandring. Han fikk her sin «Kosmiske ilddåp», og kunne se alle bak den fysiske verden, bærende åndelig krefter, usynlige årsaker, evige verdenslover, grunnenergier og grunnprinsipper, og begynte sitt åndsvitenskapelige arbeide, som strakte seg over de neste 60 år. 

Sunn mat og sunne tanker 

Når Martinus analyserer hva som er den rette føde, så viser han også hvordan vi i den åndelige verden helt livnærer oss på tankenæring. Og like selvklart som det i dag er for oss at vår fysiske næring må være av en viss kvalitet – like selvklart kommer det i fremtiden til å bli at vår psykiske næring må inneholde den rette næring eller inspirasjon.

Reisen gjennom dødsriket 

I Det Evige Verdensbilde, Bok 6, beskriver Martinus reisen gjennom den åndelige verden mellom to fysiske liv. Materialisten skal lære å se på døden som en venn og forstå, at ethvert menneske på det best mulige og mest kjærlige tidspunkt. Under reisen gjennom dødsriket kan man oppleve skjærsild, et inhumant så vel som et humant paradis, før man går inn på de høyere åndelige plan. Her kulminerer man i kjærlig, intelligensmessig og intuitiv utfoldelse og skapelse, før man går inn i et salighetsrike, som er porten inn til en ny fødsel i den fysiske verden. 

Parforhold, kjærlighet og seksualitet 

Når forelskelsen svikter, når skilsmisser og ulykkelige ekteskap florerer, kommer det en ny sympati i form av vennskap og allkjærlighet. Martinus taler om tre slags ekteskap, de gamle ekteskap, serieekteskap og vennskapsekteskap. Menn og kvinner begynner å ligne hverandre mer og mer, og de er nå ved å forvandles til et fullkomment menneske, et dobbelpolet menneske, som representerer et tredje kjønn. 

 

De tre første foredrag blir avholdt på Bodø Videregående Skole

 

Søndagens seminar blir avholdt som vanlig på Sølvsuper sykehjem, Hovdejordet, hvor vi i den store pausen kan kjøpe vegetarisk mat.

 

Prisen er satt til kr. 50  for hvert foredrag og kr. 300 for seminaret på søndag,

Dette betales ved inngang. For de som vil være til stede på alle foredrag

og seminaret på søndag er totalprisen satt til kr. 350.

 

Alle er hjertelig velkommen.

 

 


Sølvsuper Sykehjem, Vebjørn Tandbergs vei 18