Kjære venner!  

Sommeren er nå på hell, og for oss her nord har den ikke vært av det beste slaget. Det har vært en lang varmeperiode lenger sør som har vært til glede for mange, men også ført til problemer for andre. Vi vet jo at mye av det som skjer globalt sett, med temperaturøkning, til spissing av konflikter, økning av naturkatastrofer etc. skyldes problemer med jordklodevesenets mentalitet, hvor negative energier kommer opp til overflaten og forløses. Dette kan ikke vi gjøre så mye med, men det vi kan gjøre noe med, er å finne ut av hva vårt ansvar er, og hva Guds ansvar er. 

Vi får besøk av Søren Grind og Solveig Langkilde samtidig, og de skal holde et seminar for oss:

Søndag 23. september  Seminar ved Søren og Solveig

Mitt ansvar, ditt ansvar og Guds ansvar.  

Vi vil utforske det ansvar vi har for våre tanker og følelser, for vår indre og ytre verden. Hvordan henger skjebne og ansvar sammen? Hvilket ansvar har vi i våre familie-, vennskaps- og arbeidsrelasjoner – og i forhold til verdenssituasjonen? Med de epokegjørende tanker Martinus skisserer for oss, blant annet med utgangspunkt i reinkarnasjons – og karmatanken, mikro- og makrokosmos, får vi en helt ny forståelse for alt fra miljøproblemer,  globaliseringskrisen til vårt helbred. En bevisstgjøring av disse sammenhenger kan bli en spennende reise i selverkjennelse – en erkjennelse av vår evige åndelige natur i et logisk og kjærlig strukturert verdensalt.


Søndag 21. oktober  Seminar ved Olav Johanson  

Vårt indre univers.   


Søndag 25. novemberl Seminar ved Bernt Hepsøe


En verden av kaos kontra en verden av kosmos? 

Sted:  Sølvsuper sykehjem på Hovdejordet, i tiden kl. 10 – 15. 

Pris kr. 300, som betales ved inngang.

Alle er hjertelig velkommen.Sølvsuper Sykehjem, Vebjørn Tandbergs vei 18