Program våren 2019 


Kjære venner!  


Til vårt neste seminar 24.2 får vi besøk av Lene Jeppesen fra Danmark. 

Lene holder foredrag både på Martinus Institut i København,
og på Martinus Center på Klint.Lene skal holde seminar over følgende tema:

"Verdenssamfunnets fødselsveer skaper visdom.

På denne visdom bygges fremtidens samfunn".

Martinus åndsvitenskap forklarer,
hvordan verdenssamfunnets nuværende fødselsveer kommer til at skape den visdom,
som er grunnlaget for fremtidens fullkomne samfunn og fellesskap.
Flere og flere opplever daglig, at hele den menneskelige sameksistens rykker mot noen verdier,
som de fleste av oss trodde hørte fortiden til.
Dette er ikke kun tilfellet når vi kikker ut i verden, men også tett på hos oss selv her i Skandinavia.

Hva er det som skjer og hvorfor?

Hva har Martinus sagt omkring en eventuell krig eller fremtidig urolig epoke? 

Menneskene og samfunnet 

Det mellommenneskelige fellesskap er bevisst eller ubevisst utgangspunkt
for all sameksistens her i den fysiske verden.
Vi er her for å lære å omgås hverandre så fullkomment,
at livet for den enkelte bliver ren salighet og lykke.
Når dette ennå ikke er tilfellet, skyldes det vår uvitenhet om de psykiske love,
som er grunnlaget for all logisk skapelse i universet.
Vi mennesker ignorerer disse lover og bygger i stedet
vårt fellesskap på gamle samværsformer,
som nedstammer fra idealene i dyreriget.
Vår tids uro er resultatet av dette.  

Men langsomt demrer det for menneskeheten – en ny verdensorden er ved å gjøre sitt inntog. 

 

Vi gjør forøvrig også oppmerksom på at det blir forandring i det videre program i vår.  
Søndag 17. mars får vi besøk av Ingemar Fridell med temaet


 «Et jordisk paradis- en umulig drøm eller realistiske framtidsutsikter.»

Søndag 28 april,  Bernt Hepsøe med «Livet og døden og forsynets rolle i dette livsdramaet»


Alle seminarer holdes på Sølvsuper helse- og velferdssenter på Hovdejordet.

Møterom Huldra i første etasje.

Tid 11-16, med en lengre pause i midten. Da kan man kjøpe deilig vegansk /vegetarisk mat i Café Sølvsuper.

Kaffe, te og kjeks er tilgjengelig underveis.

Seminar koster kr 300,-. Dette betales kontant eller vippses ved inngang.

Alle er hjertelig velkommen!Sølvsuper Sykehjem, Vebjørn Tandbergs vei 18